Legaliseringar

Vi erbjuder ett snabbt, enkelt och säkert sätt att behandla legaliseringar och översättningar. Påbörja din beställning nedan eller kontakta oss på [email protected] för att börja en genomgång. Vi lägger ner tid för att förstå dina legaliseringsbehov och arbetar med dig i steg för att garantera att du får rätt dokument i tid. Observera att det slutliga priset för beställningen beror på typen av dokument, ambassadens procedurer och hur många steg processen består av.

Legaliseringsavgifterna debiteras per dokument och per steg. Gå till CIBTvisas sida för serviceavgifter om du vill få en översikt över alla våra avgifter

Legalisering är en process för bestyrkande av dokument som iakttas av statliga myndigheter över hela världen. Om du har för avsikt att använda ett dokument utomlands kräver de lokala myndigheterna att det legaliseras innan det kan betraktas som giltigt. Varje land har sina egna legaliseringskrav som är beroende av vilken typ av dokument som ska legaliseras och vad de ska användas till.

Några vanliga dokumenttyper som kan kräva legalisering är:

  • Ursprungscertifikat
  • Fakturor
  • Arbetskontrakt
  • Exportdokument
  • Fullmaktshandlingar
  • Adoptionsdokument
  • Vigselbevis/födelseattester
  • Betyg/intyg för studier
  • Patientjournaler
  • Intyg om fri försäljning (CFS)

Legalisering är en process i flera steg. Ofta måste ditt dokument legaliseras av en lokal statlig myndighet, den svenska staten och på ambassaden för destinationslandet för att det ska anses vara äkta och giltigt.

Vi kan hjälpa dig. Kontakta våra legaliseringsexperter på [email protected] för att få råd. Vi lägger ner tid för att förstå dina legaliseringsbehov och arbetar med dig i steg för att garantera att du får rätt dokument i rätt tid.

Redo att köra igång? Klicka på ”Starta beställning” för att lägga en beställning online. Du får en bekräftelse via e-post och ett ansökningspaket med alla dokument du behöver. Du kan även skicka ansökningspaketet till dig själv via e-post om du vill att CIBTvisas ska utföra legaliseringsarbetet åt dig. Observera att det slutliga priset för beställningen beror på typen av dokument, ambassadens procedurer och hur snabbt du behöver dem.

Legaliseringstjänster som vi tillhandahåller:

Apostille: En apostille är en stämpel som anger äktheten för ett officiellt dokument. En apostille utfärdas av Notarius Publicus. Denna stämpel anger att dina dokument är äkta och är ett krav i följande länder.

Legalisering: När ett land där du vill använda ditt dokument inte har skrivit under apostille-konventionen krävs det att legalisering utförs. Oavsett vilken process du behöver gå igenom så kan CIBTvisas hjälpa dig med alla steg i legaliseringsproceduren.

Översättningar: I vissa fall kräver de statliga myndigheterna att dokument översätts. Vi kan översätta dina dokument för att de ska kunna användas av lämplig ambassad eller lämpligt statligt organ. Vi kan även översätta utländska dokument till engelska.

Bestyrkande genom notarie: Ett bestyrkande genom notarie bekräftar att alla fakta i ett dokument är riktiga. Vissa länder kräver bestyrkande genom notarie. Vi tillhandahåller tjänster för bestyrkande genom notarie för att se till dina dokument anses som giltiga och lagliga.

Guided-Entry Service

För att resa internationellt behöver du korrekt information, mycket planering och pålitligt expertis. Guided-entry är den mest avgörande tjänsten när det handlar om att navigera i denna komplexa eran. Vi erbjuder en konsultation med våra experter, en genomgång av er resplan, skräddarsydda uppdateringar och mycket mer. Upplev tryggheten med guided-entry

Mer info

På väg till Australien?

Ansök online och ordna ett elektroniskt visum för resor till Australien på bara ett par sekunder.   

Med ett ETA-visum kan du resa till Australien hur många gånger du vill inom 12 månader efter utfärdandedatumet.

Mer info

Är du på väg till USA?

Ansök online och ordna ett ESTA-tillstånd för resor till USA på bara ett par sekunder.

Ett ESTA-tillstånd är ett elektroniskt system för att få inresetillstånd till USA och är obligatoriskt för dem som är berättigade att använda programmet för viseringsundantag (VWP) för att resa till USA.

Mer info