Exempel på visumkrav vid affärsresor till Saudiarabien för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Ansöker om visum till Saudiarabien måste du lämna fingeravtryck. CIBTvisas kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit dina handlingar kommer vi att färdigställa din ansökan, boka in dig hos konsulatet för registering av fingeravtryck, och vi kommer sedan lämna in dina handlingar före ditt planerade besök hos konsulatet.

 2. Konsulär avgift

  Observera att en konsulär avgift kommer att tas ut vid inlämningen av fingeravtryck på ambassaden. Den konsulära avgiften beror på den sökandes nationalitet, antal inresor och försäkring.

 3. Aviseringsgiltighet

  Notera att Saudi Arabiens ambassad baserar visumgitlighetstiden baserat på inbjudningsbrevet.

 4. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 5. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://cibtvisas.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 6. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://cibtvisas.se/forms?formname=Saudi+Business+Introduction+Letter.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ha legaliserats av handelskammaren
  • Vara stämplat med det företagets stämpel

  CIBTvisas kan hjälpa sökanden med legaliseringsprocessen. Sökande i behov av denna tjänst bör skriva till e-postadressen [email protected]

 7. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till Saudiarabiens ambassad i Stockholm
  • Skickas elektroniskt till ambassaden i Stockholm från Saudi Arabien
  • Även bifogas som fysiskt dokument till CIBTvisas
  • Vara godkänt av myndigheterna i Saudiarabien
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum, denna information ska överensstämma med den som framgår av ansökningsformuläret för visum och inbjudan
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum
  • Innehålla det inbjudande företagets/värdens kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats

 8. Information om företagsregistrering

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet samt från företaget i Sverige

 9. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 10. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret måste:

  • Vara maskinskriven, ej handskriven
  • Skrivas ut och undertecknas i original av den sökande

 11. CIBTvisas Beställningsformulär

  Uppvisa CIBTvisas-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Exempel på visumkrav vid turistresor till Saudiarabien för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Saudiarabiens regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställnigenn måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Medical Insurance

  Saudiarabiens regering kräver att alla ansökningar ansöks tillsammans med en sjukförsäkring från en godkänd leverantör. {B: CompanyName} kommer att få den medicinska försäkringspolicyn för din räkning när registreringsprocessen för e-Visum har slutförts. Sjukförsäkringsavgiften varierar beroende på nationalitet och ålder, men CIBTvisas kommer att välja det alternativ med lägsta kostnaden som är tillgängligt vid tidpunkten för ansökan. Saudiarabiens regering tillämpar också en fast behandlingsavgift för sjukförsäkring som ligger på 10,5 USD. Det totala beloppet som ska betalas för sjukförsäkringen anges på din slutfaktura.

 3. Minderåriga

  Resenärer under 18 år måste resa tillsammans med en vårdnadshavare.

 4. Visumkrav

  Alla resenärer måste följa lokala sedvänjor och etiketter. Besök denna sida för mer information.