Viktig information

Inlämning av biometrisk data

Samtliga sökande behöver personligen besöka Saudiarabiens ambassad för att lämna biometrisk data. Konsulär avgift betalas av den sökande vid inlämningstillfället.

När vi mottar er visumansökan kommer en CIBTvisas specialist att kontakta er för att arrangera och boka tid för inlämning av biometrisk data. Saudiarabiens ambassad kan endast påbörja hanteringen när biometrisk data har lämnats in.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Saudiarabien för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 3. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://cibtvisas.se/forms?formname=Saudi+Business+Introduction+Letter.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ha legaliserats av handelskammaren
  • Vara stämplat med det företagets stämpel

  CIBTvisas kan hjälpa sökanden med legaliseringsprocessen. Sökande i behov av denna tjänst bör skriva till e-postadressen legalisation@visumservice.se

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till Saudiarabiens ambassad i Stockholm
  • Skickas elektroniskt till ambassaden i Stockholm från Saudi Arabien
  • Även bifogas som fysiskt dokument till CIBTvisas
  • Vara godkänt av myndigheterna i Saudiarabien
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum, denna information ska överensstämma med den som framgår av ansökningsformuläret för visum och inbjudan
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum
  • Innehålla det inbjudande företagets/värdens kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats

 5. Information om företagsregistrering

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet samt från företaget i Sverige

 6. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

 8. CIBTvisas Beställningsformulär

  Uppvisa CIBTvisas-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts