Exempel på visumkrav vid affärsresor till Pakistan för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Pakistans regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställningen måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan
  • Ett inbjudningsbrev
  • En kopia av registeringsbeviset för företaget i Pakistan
  • En kopia av hotellbokningen
  • En kopia av personbeviset
  • En kopia av E-Bil


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Ytterligare styrkande dokument

  De stödjande dokumenten som efterfrågas under ansökningsprocessen är för närvarande de som publiceras på den Pakistanska regeringens webbplats. Ytterligare styrkande handlingar kan begäras av myndigheterna i Pakistan efter att begäran har lämnats in. Om detta inträffar kommer CIBTvisas att kontakta resenären omedelbart.

  Dessa dokument kan variera från:

  • Inbjudningsbrev notariserat lokalt i Pakistan
  • Resenärens kontoutdrag
  • Körkorts kopia
  • Skattehandlingar
  • E-bill inbjudan
  • Inbjudningsbrev och ID kopia på sponsorn
  • Ett brev från Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)

Exempel på visumkrav vid turistresor till Pakistan för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Pakistans regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställnigenn måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan
  • En kopia av hotellbokningen eller ett inbjudningsbrev från din värd
  • En kopia av uppehållstillstånd


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Ytterligare styrkande dokument

  De stödjande dokumenten som efterfrågas under ansökningsprocessen är för närvarande de som publiceras på den Pakistanska regeringens webbplats. Ytterligare styrkande handlingar kan begäras av myndigheterna i Pakistan efter att begäran har lämnats in. Om detta inträffar kommer CIBTvisas att kontakta resenären omedelbart.

  Dessa dokument kan variera från:

  • Inbjudningsbrev notariserat lokalt i Pakistan
  • Resenärens kontoutdrag
  • Körkorts kopia
  • Skattehandlingar
  • E-bill inbjudan
  • Inbjudningsbrev och ID kopia på sponsorn

Visum Pakistan

Vet du inte hur ett visum från Pakistan ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Pakistan och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

CIBTvisas digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj CIBTvisas

Snabbt.  CIBTvisas är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  CIBTvisas kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. CIBTvisas använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.