Exempel på visumkrav vid affärsresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Passkopia

  Tillhandahålla en tydlig färgkopia av informationssidan i ditt pass.

  Gå till https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa för att ladda upp ditt fotokopia.

 2. Bevis på uppehållstillstånd

  Sökande måste lämna in en kopia av deras personbevis.

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 3. Fotografi

  Ett digitalt färgfoto för passändamål Fotografiet ska: 

  • Ha tagits mot en vit bakgrund
  • Glasögon får inte bäras på fotografiet
  • Ha tagits under de senaste sex månaderna
  • Uppladdning som jpg.-fil


  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas ska du ladda upp ditt fotografi tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 4. Garantibrev

 5. Arbetsgivarens ID

  En kopia av ID-kortet eller passet för den person som undertecknat garantibrevet

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 6. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som den sökande besöker. En kopia är acceptabel. Detta brev måste innehålla:

  • Var på företagets brevpapper
  • Inkludera sökandens namn
  • Ange resans syfte
  • Ange datum för inresan
  • Ange önskat antal inresor och giltighetstiden på visumet

  När du har gjort din beställning hos {B: CompanyName}, ladda säkert upp dokumenten på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 7. Information om företagsregistrering

  Detta måste tillhandahållas som en kopia av registeringsbevis för företaget i Thailand med företagets stämpel och behörig persons underskrift.

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 8. Identitetskort

  Detta måste tillhandahållas som ett fotografi av den ansökande som håller passets informationssida och sitt passfoto.

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 9. Deklarationsformulär

  En undertecknad deklarationsblankett. Blanketten finns i CIBTvisas ansökningspaketet

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 10. Ansökningsformulär för visum

  Ett ifyllt ansökningsformulär för visum till Thailand. Detta finns i CIBTvisas ansökningspaket. 

  Ladda sedan upp formuläret säkert tillsammans med de övriga dokumenten som krävs på: https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 11. CIBTvisas Beställningsformulär

  Uppvisa CIBTvisas-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 12. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Ansökande som har rest internationellt under de senaste 12 månaderna måste tillhandahålla kopior av passidorna som innehåller eventuella in- och utresestämplar

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

Exempel på visumkrav vid turistresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Viseringsfritt för en vistelse i upp till  30 dagar. Krav på resenären:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination
  • Kontrollera hos flygbolaget att viseringsfri ombordstigning tillåts


  Om du stannar längre än 30 dagar, vänligen se kraven nedan. 

 2. Passkopia

  Tillhandahålla en tydlig färgkopia av informationssidan i ditt pass.

  Gå till https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa för att ladda upp ditt fotokopia.

 3. Fotografi

  Ett digitalt färgfoto för passändamål Fotografiet ska: 

  • Ha tagits mot en vit bakgrund
  • Glasögon får inte bäras på fotografiet
  • Ha tagits under de senaste sex månaderna
  • Uppladdning som jpg.-fil


  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas ska du ladda upp ditt fotografi tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 4. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av en bokningsbekräfstelse eller inbjudan av

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen


  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 5. Identitetskort

  Detta måste tillhandahållas som ett fotografi av den ansökande som håller passets informationssida och sitt passfoto.

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 6. Bevis på finansiella medel

  En kopia av resenärens bankutdrag som visar ett saldo på minimum 155.000 SEK

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 7. Bevis på uppehållstillstånd

  Sökande måste lämna in en kopia av deras personbevis.

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 8. Deklarationsformulär

  En undertecknad deklarationsblankett. Blanketten finns i CIBTvisas ansökningspaketet

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 9. Ansökningsformulär för visum

  Ett ifyllt ansökningsformulär för visum till Thailand. Detta finns i CIBTvisas ansökningspaket. 

  Ladda sedan upp formuläret säkert tillsammans med de övriga dokumenten som krävs på: https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

 10. CIBTvisas Beställningsformulär

  Uppvisa CIBTvisas-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 11. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Ansökande som har rest internationellt under de senaste 12 månaderna måste tillhandahålla kopior av passidorna som innehåller eventuella in- och utresestämplar

  Efter att du har gjort din beställning hos CIBTvisas laddar du upp den färgkopia tryggt och säkert på https://cibtvisas.se/upload-forms?service=evisa

Snabbkoll visum

Innehavare av svenska pass: Kontrollera om du behöver ett visum för ditt resmål.

Visa alla länder

Tjänst med digitalfoton

CIBTvisas digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj CIBTvisas

Snabbt.  CIBTvisas är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  CIBTvisas kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. CIBTvisas använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.